Meander Medisch Centrum Amersfoort heeft overeenstemming bereikt over de verhuur van locatie Soest. Een groot gedeelte van de voormalige polikliniek aan het Dalplein wordt vanaf 1 januari verhuurd aan een aantal 1e lijns zorgverleners. Zij starten er een gezondheidscentrum dat Zorgplein Soest gaat heten.

Per januari biedt het gebouw onderdak aan de Huisartsencoöperatie Soest, een dependance van Fysiotherapie Soestdijk, Verloskundigenpraktijk Fea, een team van Stichting Buurtzorg Nederland, Werkgroep Deskundigheidsbevordering Huisartsenvoorziening in Midden Nederland en Podotherapie Eemland. Eerder had GGz Centraal haar intrek al genomen in het pand, waar ook het prikpunt van Meander Medisch Centrum blijft gehuisvest. Momenteel worden gesprekken gevoerd met de Wolverlei Apotheek, Hilhorst Hulpmiddelen en diverse andere eerstelijnsorganisaties om zich ook in Zorgplein Soest te vestigen.

Meander Medisch Centrum is als eigenaar van het onroerend blij met de nieuwe invulling van het gebouw, dat in nauwe samenwerking met de huisartsencoöperatie tot stand is gebracht. Huisartsen Van der Geest en Oudshoorn, die namens de zorgverleners het overleg voerden, zeggen verheugd te zijn met de komst van het gezondheidscentrum en zien veel kansen voor samenwerking tussen de zorgverleners nu en in de toekomst.

De komende maanden zullen de resterende ruimten in het gebouw worden verhuurd aan andere zorgverleners. Hiervoor hebben zich inmiddels diverse gegadigden gemeld.